539 361 056


Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu FLOFLO.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie w celach realizacji zamówienia są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku braku podania danych i zgody na przetwarzanie realizacja zamówienia nie będzie możliwa.

Klient w każdej chwili ma prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe Klientów są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby bezpieczeństwo tych danych było zachowane. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Klientowi poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami na stronach floflo.pl oraz naklejkidekoracyjne.net

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych FLOFLO.pl?

Administratorem danych osobowych na stronach floflo.pl oraz naklejkidekoracyjne.net (zwany dalej Administratorem), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PLUS Bolesław Figiel .

 

II. Jak chronimy dane osobowe Klienta?

Administrator sklepu internetowego na stronach floflo.pl oraz naklejkidekoracyjne.net wdrożył politykę bezpieczeństwa danych. W ramach Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

1. Dostęp do danych osobowych klientów, mają tylko ci pracownicy FLOFLO.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

2. System na stronach floflo.pl oraz naklejkidekoracyjne.net spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako„RODO”). Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.


III. Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy Klienta?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie floflo.pl / naklejkidekoracyjne.net, dzięki czemu klient nie musi przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się Klient oszczędza czas i pieniądze ponieważ  może skorzystać z promocji i rabatów przeznaczonych dla zarejestrowanych klientów. Rejestracja jest dobrowolna.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać i uzupełniać lub przy naszej pomocy usunąć całkowicie dane w sklepie floflo.pl / naklejkidekoracyjne.net. 

W trakcie rejestracji prosimy o:

  1. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  2. e-mail – niezbędny do logowania do i komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy.

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez floflo.pl / naklejkidekoracyjne.net i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

  1. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  2. e-mail – niezbędny do logowania do i komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  3. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1.       imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji, adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)  – niezbędne do zaadresowania przesyłki;

2.       numer telefonu oraz adres e-mail odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1.       imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji, adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto), numer NIP – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez sklep  i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1.       imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

a. Poczta Polska

b. firma kurierska DPD

2.       imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży mogą być przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do innych systemów księgowych.

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, z którego korzysta floflo.pl / naklejkidekoracyjne.net, tj.  Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, numer REGON 240770255, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez floflo.pl / naklejkidekoracyjne.net

 

IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na floflo.pl / naklejkidekoracyjne.net

System informatyczny, z którego korzysta floflo.pl / naklejkidekoracyjne.net automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Klient łącząc się z serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.


VI. Udostępnianie danych osobowych Klienta

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, takie dane zostaną udostępnione. Za wyjątkiem tych sytuacji,  dane osobowe Klienta będą ujawnianie, wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom z którymi współpracuje FLOFLO.pl / naklejkidekoracyjne.net przy realizacji zamówienia oraz całej obsługi Klienta


VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa nowa.FLOFLO.pl

FLOFLO.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania FLOFLO.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce - Polityka Prywatności.

 

VIII. Kontakt

FLOFLO.pl kontaktuje się z Klientem korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Klienta numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail – sklep@floflo.pl 

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych Klienta, o ile Klient nie może lub nie chce zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail – sklep@floflo.pl

 

Kontakt

539 361 056 /
ul. Ostatnia 1C /B2, I piętro
31-444 Kraków